phát thải ròng

Chủ tịch EC đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam liên quan đến chống khai thác IUU
Tại buổi gặp gỡ, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula Von Der Leyen đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong thực hiện các khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU và mong vấn đề sớm được giải quyết trong thời gian tới.