phát thải ròng

Amazon hoàn thành mục tiêu sử dụng 100% năng lượng sạch trước 7 năm
Amazon vừa tuyên bố tất cả lượng điện họ sử dụng trong năm ngoái đều đến từ các nguồn năng lượng không tạo ra khí thải nhà kính. "Gã khổng lồ" thương mại điện tử này đặt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2040.