phòng chống dịch bệnh

Hà Nội tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh năm 2023
Sở Y tế vừa có Công văn số 106/SYT-NVY về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh năm 2023, gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội; các bệnh viện trong và ngoài công lập; Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã.