phòng chống đuối nước

Thanh Hoá: Ra mắt mô hình “Phòng chống tai nạn đuối nước”
Nhằm hướng dẫn kỹ năng, biện pháp phòng tránh và cách xử lý khi gặp tai nạn đuối nước, nâng cao nhận thức và trang bị cho các em những kỹ năng cần thiết, hạn chế tối thiểu các vụ đuối nước thương tâm xảy ra.