Phú Yên: Khởi động dự án bảo tồn quần thể rạn san hô Hòn Yến

Moitruong.net.vn

– Dự án tăng cường năng lực cộng đồng trong bảo tồn quần thể rạn san hô Hòn Yến do Hội Nông dân tỉnh Phú Yên và Quỹ Môi trường toàn cầu tại Việt Nam triển khai thực hiện.

Tại xã An Hòa Hải, huyện Tuy An, Hội Nông dân tỉnh Phú Yên phối hợp Quỹ Môi trường toàn cầu tại Việt Nam tổ chức Lễ khởi động Dự án Tăng cường năng lực cộng đồng trong bảo tồn quần thể rạn san hô Hòn Yến; đồng thời, công bố Quyết định thành lập Ban điều hành Dự án; thành lập Nhóm chuyên gia kỹ thuật Dự án; thành lập và ra mắt Ban điều hành Tổ hợp tác bảo tồn quần thể rạn san hô Hòn Yến.

Một bộ phận du khách, người dân tàn phá, dẫm đạp…đã khiến rạn san hô khu vực này bị chết hoặc biến dạng nghiêm trọng

Trong đó, Quỹ Môi trường toàn cầu tại Việt Nam tài trợ gần 1,1 tỉ đồng; Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga tài trợ 900 triệu đồng, còn lại là ngân sách tỉnh gần 1,2 tỉ đồng. Thời gian thực hiện dự án đến tháng 12/2021.

Tại buổi lễ, Hội Nông dân tỉnh công bố quyết định thành lập ban điều hành; nhóm chuyên gia kỹ thuật dự án; thành lập và ra mắt Ban điều hành Tổ hợp tác bảo tồn quần thể rạn san hô Hòn Yến. Dự án sẽ tổ chức nhiều hoạt động: tuyên truyền, hướng dẫn người dân về tác hại của túi ni lông, đồ nhựa sử dụng 1 lần; phân loại rác thải hữu cơ và vô cơ; tập huấn nâng cao năng lực cho chính quyền địa phương, cán bộ nòng cốt về quản lý, bảo vệ hệ sinh thái biển, hệ sinh thái rạn san hô; đào tạo tuyên truyền viên cộng đồng để làm hạt nhân tuyên truyền nâng cao nhận thức về giảm thiểu chất thải nhựa, nước thải, chất thải rắn từ sản xuất, sinh hoạt, bảo vệ hệ sinh thái rạn san hô, thích ứng với biến đổi khí hậu…

Quần thể Hòn Yến bao gồm: Hòn Yến, Hòn Đụn, Bàn Than, Gành Yến, Hòn Choi, Vũng Choi tạo thành một quần thể thắng cảnh tự nhiên vô cùng độc đáo bên bờ biển. Trong đó, Hòn Yến là điểm nhấn nổi bật nhất của quần thể danh thắng này. Tuy nhiên, các khảo sát gần đây cho thấy, quần thể Hòn Yến đang đứng trước nguy cơ suy giảm hệ sinh thái biển do hoạt động khai thác tại khu vực này không hợp lý và môi trường bị suy thoái. Do vậy, thành công của dự án sẽ bảo tồn đa dạng sinh học hệ sinh thái rạn san hô quần thể Hòn Yến, góp phần thực hiện thành công Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Minh Châu