Quận Hà Đông

Hà Nội: Nhiều quận, huyện tổ chức Tết trồng cây đầu năm 2023
Tại buổi ra quân tổ chức Tết trồng cây đầu năm 2023, quận Hà Đông phấn đấu năm 2023 trồng trên 1.200 cây xanh các loại; huyện Sóc Sơn phấn đấu trồng 15.000 cây phân tán các loại.