quản lý bảo vệ rừng

Nhiều bất cập trong quản lý, bảo vệ rừng ở Quảng Ngãi
Diện tích rừng rộng, nằm ở vùng sâu, vùng xa, việc phân định ranh giới rừng chưa rõ ràng... là những nguyên nhân dẫn đến tình trạng tranh chấp, xâm lấn đất rừng ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.