quản lý bảo vệ rừng

Lào Cai: Tiếp tục tăng cường thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng
Vừa qua, UBND tỉnh Lào Cai đã ký văn bản số 2771/ UBND-NLN yêu cầu tiếp tục tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh.