quản lý cây xanh

[VIDEO] Chuyển đổi số trong quản lý cây xanh
Tại vườn Bách Thảo Hà Nội, hơn 1000 cây xanh đang được thí điểm gắn bảng QR Code, cung cấp những thông tin cơ bản về loài cây. Những bảng QR Code được cố định trên thân cây bằng vòng lò xo, có thể giãn rộng trong quá trình phát triển của cây.