quản lý Nhà nước

Thái Nguyên triển khai ký cam kết trách nhiệm trong quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản
Chiều ngày 23/11, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị ký cam kết về trách nhiệm trong công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản và việc chấp hành quy định trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.