quản lý Nhà nước

Hòa Bình: Huyện Lạc Thủy đồng bộ nhiều giải pháp quản lý tài nguyên khoáng sản
Với nguồn khoáng sản khá dồi dào, đa dạng như, thời gian qua, huyện Lạc Thủy (Hòa Bình) đã triển khai đồng bộ giải pháp, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong thực thi pháp luật về bảo vệ, khai thác tài nguyên khoáng sản.