Quảng Bình: Thay đổi thẩm quyền ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Minh Tâm|17/05/2023 20:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh quảng Bình vừa có thông báo về việc thay đổi thẩm quyền ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp trên địa bàn tỉnh.

Ngày 16/05/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình có thông báo về việc thay đổi thẩm quyền ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Giấy chứng nhận), xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đối với các trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 95 và khoản 3 Điều 105 Luật Đất đai 2013, kể từ ngày 20/5/2023.

Cụ thể, Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình thực hiện cấp Giấy chứng nhận, xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức, cá nhân nước ngoài; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Thực hiện cấp Giấy chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

dat-dai.jpg
Thông báo của Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình về việc thay đổi thẩm quyền ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp trên địa bàn tỉnh

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố, thị xã thực hiện xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai được sử dụng con dấu của mình để thực hiện cấp Giấy chứng nhận, xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp.

Vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng thông báo để các cơ quan, tổ chức, các đơn vị, cá nhân có liên quan được biết và phối hợp thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Bình: Thay đổi thẩm quyền ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất