Quảng Nam: Nâng cao hiệu quả hoạt động lĩnh vực tài nguyên nước trong năm 2022

Thanh Hải|19/01/2022 11:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Trong năm 2022, ngành Tài nguyên & Môi trường (TN&MT) tỉnh Quảng Nam tiếp tục nâng cao năng lực quan trắc và phân tích môi trường, đảm bảo chất lượng, nâng cao hiệu quả hoạt động, mở rộng lĩnh vực hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực tài nguyên nước, biến đổi khí hậu, thiết kế, thi công công trình xử lý nước thải…

Tại Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2022 của ngành TN&MT tỉnh Quảng Nam, ông Trần Thanh Hà – Giám đốc Sở TN&MT cho biết, năm 2021, Sở TN&MT đã đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hoá các thủ tục, các dịch vụ công trực tuyến. Tiến hành 32 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về TN&MT đối với 52 đơn vị và kiến nghị thu hồi 13,74ha đất; kiến nghị gia hạn sử dụng đất 24 tháng và phải nộp tiền tương ứng với thời gian gia hạn 24 tháng đối với 3 đơn vị; kiến nghị tạm dừng khai thác khoáng sản đối với 1 đơn vị; kiến nghị thu hồi số lợi bất hợp pháp hơn 714 triệu đồng đối với 9 tổ chức và 2 cá nhân. Tính đến thời điểm báo cáo, 7 tổ chức đã thực hiện nộp lại số lợi bất hợp pháp với tổng số tiền hơn 252 triệu đồng.

Quang cảnh Hội nghị triển khai kế hoạch công tác ngành TN&MT tỉnh Quảng Nam

Trong năm 2021, Sở TN&MT đã giải quyết 286 hồ sơ hợp đồng thuê đất, 405 hồ sơ đăng kí thế chấp và xoá thế chấp. Đối với hộ gia đình, cá nhân đã tiếp nhận, giải quyết hơn 113.463 hồ sơ; chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho 1459 trường hợp với tổng diện tích 83,4ha. Thu hồi hơn 421 ha đất… Đồng thời, Sở cũng đã thực hiện kiểm tra thẩm định, lập thủ tục trình UBND các cấp có thẩm quyền phê duyệt giá thu tiền sử dụng đất, giá đất tái định cư và giá bồi thường khi nhà nước thu hồi đất của 95 dự án.

Năm 2022, Sở TN&MT Quảng Nam sẽ tham mưu UBND tỉnh lập Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh thời kỳ 2021-2025 trình Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức, thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 cấp huyện và kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của 18 huyện, thị xã, thành phố…

Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam tiếp tục rà soát các khu vực đã hết thời gian khai thác khoáng sản để có biện pháp đôn đốc doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ đóng cửa mỏ

Trong lĩnh vực môi trường, Sở TN&MT xây dựng kế hoạch phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn đến năm 2025. Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến các Dự án xử lý Chất thải rắn trên địa bàn, đóng cửa bãi rác Đại Hiệp. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 còn phức tạp, Sở tiếp tục đôn đốc các địa phương thực hiện thu gom xử lý chất thải phát sinh tương ứng với từng cấp độ dịch…..

Trong lĩnh vực khoáng sản, Sở TN&MT tiếp tục kiến nghị Bộ TN&MT đẩy nhanh tiến độ phê duyệt, tổ chức Đề án đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu; rà soát các khu vực đã hết thời gian khai thác khoáng sản để có biện pháp đôn đốc doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ đóng cửa mỏ. Đồng thời, xây dựng Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh và Quy chế phối hợp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác với các tỉnh thành phố giáp ranh.

Thanh Hải

Bài liên quan
  • Quảng Nam: Phòng TNMT huyện Đại Lộc tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản
    Moitruong.net.vn – Thời gian qua, công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) đã có nhiều chuyển biến tích cực, phát huy được hiệu lực, hiệu quả của các cấp, các ngành địa phương. Trong năm 2021, công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn huyện đã từng bước đi vào nề nếp, thể hiện rõ nét ngành TN&MT huyện Đại Lộc đã nâng cao trách nghiệm, quản lý tốt theo chức năng nhiệm vụ của ngành.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Nam: Nâng cao hiệu quả hoạt động lĩnh vực tài nguyên nước trong năm 2022