Quảng Nam: Xử lý chất thải y tế phát sinh trong phòng chống dịch bệnh COVID-19

Moitruong.net.vn

– Nhằm kiểm soát xử lý chất thải, vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn trong thời kỳ dịch bệnh COVID-19. UBND tỉnh Quảng Nam vừa có Quyết định 2409/QĐ-UBND ban hành hướng dẫn về việc quản lý chất thải phát sinh trong phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.

Các nhân viên phun khử khuẩn nơi tập kết rác thải y tế tại khu cách ly

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu kiểm soát tốt chất thải và vệ sinh trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các cơ sở y tế; các khu cách ly y tế tập trung, cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú và các khu vực cách ly khác; các khu vực phong tỏa; các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; các Khu công nghiệp, các cụm công nghiệp theo địa bàn, phạm vi quản lý của từng cơ quan, đơn vị, đảm bảo không làm phát tán mầm bệnh trong quá trình quản lý chất thải; đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế, người bệnh, người nhà người bệnh, người chăm sóc người bệnh, người tham gia quản lý chất thải y tế và các đối tượng liên quan trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Nâng cao hiệu quả phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, đặc biệt là chất thải y tế lây nhiễm. Trong đó, chất thải y tế lây nhiễm tại các cơ sở y tế, các khu cách ly, các khu vực phong tỏa, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các khu công nghiệp, các cụm công nghiệp phải được thu gom, vận chuyển, xử lý an toàn và đảm bảo thực hiện theo các quy định của Bộ Y Tế, Bộ Tài Nguyên và Môi trường; các quy định liên quan khác.

Nhân viên thu gom rác lên xe để đưa đi xử lý 

Trong quá trình thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải lây nhiễm, vệ sinh thiết bị, dụng cụ đựng chất thải, những người tham gia phải được trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo đúng quy định.

Trước tình hình, diễn biến dịch bệnh COVID-19. Việc xử lý tốt chất thải y tế và chất thải sinh hoạt nhằm đảm bảo an toàn dịch bệnh, vệ sinh môi trường. Tăng cường trong công tác phòng, chống lây lan dịch bệnh nguy hiểm.

Đức Biền