Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng giai đoạn 2022 – 2030

Gia Hân|12/04/2022 11:27

Moitruong.net.vn – UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022 – 2030.

Tại Quyết định số 435/QĐ-UBND, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các cá nhân, đơn vị và nêu ra những phương hướng cần triển khai thực hiện trong công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng giai đoạn 2022 – 2030 trên địa bàn tỉnh.

Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng giai đoạn 2022 – 2030

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu đảm bảo sự chỉ đạo xuyên suốt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ, ngành trung ương và UBND tỉnh; sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các sở, ngành và địa phương trong việc tổ chức thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR.

Xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện, đảm bảo chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc. Thường xuyên, kịp thời kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ, giải quyết những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.

Chủ tịch UBND cấp huyện tổ chức thực hiện đúng các quy định, trách nhiệm về quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng, phá rừng, khai thác rừng trái quy định gây ra và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR và tình trạng khai thác, lấn chiếm, sử dụng đất lâm nghiệp trái quy định trên địa bàn quản lý.

Lực lượng Kiểm lâm căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm tham mưu cho chính quyền các cấp tổ chức thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR trên địa bàn quản lý theo đúng quy định tại Luật Lâm nghiệp, Nghị định số 156/2018/NĐ-CP, Nghị định số 01/2019/NĐ-CP và các quy định khác có liên quan.

Chủ rừng có trách nhiệm tổ chức lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách. Thường xuyên phối hợp với lực lượng Kiểm lâm, chính quyền cơ sở tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, truy quét các đối tượng có hành vi phá rừng, khai thác lâm sản trái phép, lấn chiếm, khai thác, sử dụng đất lâm nghiệp trái quy định. Thực hiện nghiêm công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR trên diện tích được giao.

Từng sở, ngành, địa phương, chủ rừng là tổ chức chủ động đề ra kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR; trong đó phân giao trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế, sát với chức năng nhiệm vụ,…

Gia Hân

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng giai đoạn 2022 – 2030
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO