Quốc hội đồng ý cho Hà Nội được tự quyết định tăng phí, lệ phí

Moitruong.net.vn

– Quốc hội vừa biểu quyết thông qua Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính, ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội.

Sáng 19/6, với trên 91,5% đại biểu tham gia biểu quyết, Quốc hội thông qua Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính – ngân sách đặc thù với TP Hà Nội. Nghị quyết này có hiệu lực từ 15/8 và kéo dài trong 5 năm.

Theo đó, HĐND thành phố được quyết định thu một số khoản phí chưa có trong danh mục phí, lệ phí tại Luật Phí, lệ phí. Thành phố cũng được quyết tăng mức thu phí nằm trong danh mục, trừ các loại phí thuộc nguồn thu ngân sách Trung ương, như phí toà án.

Đại biểu Quốc hội bấm nút biểu quyết.

Ngân sách TP Hà Nội được hưởng 100% số thu tăng thêm từ các khoản thu phí này để đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế – xã hội và chi sự nghiệp kinh tế, khoa học – công nghệ, giáo dục, y tế và phúc lợi xã hội.

Cũng theo Nghị quyết, Hà Nội được hưởng 50% khoản thu tiền sử dụng đất khi bán tài sản công gắn liền trên đất của các cơ quan, tổ chức thuộc Trung ương quản lý trên địa bàn TP (trừ các cơ quan, đơn vị thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh).

Khoản tiền này sẽ được dùng để đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế – xã hội thuộc nhiệm vụ đầu tư công của Hà Nội.

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng sẽ được hưởng toàn bộ số thu từ sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp do UBND thành phố làm đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước.

Quốc hội cũng đồng ý tăng mức dư nợ vay của thành phố Hà Nội từ 70% lên 90%.

Mai An