sản phẩm nhựa dùng một lần

Khánh Hòa: Tuyên truyền về hạn chế sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa dùng một lần
Ngày 10/5, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cam Hiệp Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa tổ chức ra quân tuyên truyền phòng, chống rác thải nhựa.