sản xuất bẩn

Tạp chí Cộng sản khai trương chuyên trang Hồ sơ sự kiện điện tử
Nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu của công chúng trong thời đại bùng nổ thông tin, Tạp chí Cộng sản khai trương chuyên trang Hồ sơ sự kiện điện tử. Đây là chuyên trang song hành cùng ấn phẩm chuyên san Hồ sơ sự kiện bản in của tạp chí.