Sở Nông nghiệp và Phát triển

Thanh Hóa: Tăng cường thực hiện bảo tồn chim hoang dã
Để ngăn chặn từ sớm nạn săn bắt chim trời mùa di cư, Thanh Hóa tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư trên địa bàn tỉnh.