Sở Nông nghiệp và Phát triển

Thanh Hóa: Tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm
Nhằm tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến định mức, đơn giá xây dựng, khai thác cung ứng vật liệu xây dựng cho các dự án, công trình lớn, trọng điểm, quan trọng trên địa bàn tỉnh.