Bắc Giang triển khai hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2023

Tố Cẩm|07/04/2023 15:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có Công văn yêu cầu các sở, ngành, đơn vị và UBND huyện, thành phố triển khai tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2023.

Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2023 với chủ đề “Nước an toàn và đầy đủ cho mọi người”. Cùng với các thông điệp chính được đưa ra là: Nước sạch và vệ sinh an toàn mang lại cuộc sống, sức khỏe cho tất cả mọi người; Thực hiện cấp nước an toàn là thực hiện trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội; Tiếp cận nước an toàn là quyền và nghĩa vụ của mỗi người; Bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường vì chất lượng cuộc sống; Rửa tay bằng xà phòng và nước sạch góp phần kiểm soát dịch bệnh; Mỗi người, mỗi ngày hãy làm một hành động tốt để giữ gìn vệ sinh môi trường.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, các Tổ chính chính trị - xã hội và UBND huyện, thành phố chủ động bố trí ngân sách và chỉ đạo tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2023 một cách trang trọng, thiết thực và tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

tuanlenuocsach.jpg
Ảnh minh họa.

Theo đó, các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2023 từ ngày 29/4/2023 đến ngày 6/5/2023, có thể kéo dài đến ngày môi trường Thế giới 5/6/2023 và lồng ghép với các sự kiện và ngày lễ lớn khác như ngày môi trường thế giới, các ngày lễ lớn 30/4 và 1/5 hoặc các ngày lễ hội của địa phương.

Tổ chức các chiến dịch truyền thông trực tuyến trên các trang mạng xã hội, trang web của tổ chức chính trị xã hội, các trường học tại địa phương nhằm giáo dục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng về sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân để nâng cao sức khỏe và phòng, chống dịch bệnh.

Đối với các trường học, có thể tổ chức các sự kiện truyền thông, hoạt động truyền thông trực tiếp trong trường học hoặc lồng ghép hoạt động giáo dục, tuyên truyền về các nội dung trên vào các bài giảng của giáo viên trong các tiết học.

Các cơ quan truyền thông từ tỉnh đến xã biên tập, tăng chương trình, thời lượng và kịp thời phát sóng bản tin tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2023.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, tổng hợp báo cáo đánh giá kết quả hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2023 trên địa bàn tỉnh về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (thông qua Cục Thủy lợi) và Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 31/8/2023.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắc Giang triển khai hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2023