tiết kiệm nước

Đồng Nai tìm giải pháp tiết kiệm nước tưới trong mùa khô hạn
Hiện tại, Đồng Nai có 139 công trình thủy lợi đang hoạt động phục vụ tưới, tiêu cho gần 63,9 ngàn hécta. Tuy nhiên, các công trình thủy lợi hiện mới chỉ đáp ứng được một phần nhỏ nhu cầu sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.