Kiên Giang: Hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiêu, tiết kiệm nước

06/02/2020 06:52
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước phục vụ các loại cây trồng chủ lực của quốc gia, địa phương, có lợi thế, phù hợp với nhu cầu thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu từng vùng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Tỉnh Kiên Giang ban hành Nghị quyết số 289/2020/NQ-HĐND, ngày 02-01-2020 quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiêu, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh, gồm: Đầu tư xây dựng mới công trình tích trữ nước, hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, trạm bơm điện và cống đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu nông nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, nghị quyết này áp dụng đối với tổ chức thủy lợi cơ sở (hiện nay là hợp tác xã, tổ hợp tác có thực hiện bơm tác tập thể), cá nhân là thành viên của tổ thủy lợi cơ sở (sau đây gọi là tổ chức, cá nhân) có liên quan trong đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiêu, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh.

Nạo vét kênh thủy lợi nội đồng phục vụ tưới tiêu trong sản xuất nông nghiệp tại huyện Tân Hiệp.

Tỉnh hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình tích trữ nước đối với tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng công trình tích trự nước được miễn tiền thuê đất khi nhà nước cho thuê công trình xây dựng. Tổ chức thủy lợi cơ sở đầu tư xây dựng công trình tích trữ nước được hỗ trợ 50% chi phí máy thi công. Đối với tổ chức thủy lợi cơ sở đầu tư xây dựng công trình tích trữ nước đảm bảo cấp nước, tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp cho tối thiểu 3 thành viên của tổ chức thủy lợi cơ sở; được tất cả các thành viên hưởng lợi đồng thuận đóng góp phần kinh phí còn lại; tổ chức thủy lợi cơ sở tự quản lý, khai thác công trình sau đầu tư.

Tỉnh hỗ trợ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước 50% chi phí vật liệu, máy thi công và thiết bị để đầu tư xây dựng hệ thống tưới tiêu, tiết kiệm nước cho các loại cây trồng cạn, mức hỗ trợ không quá 40 triệu đồng/ha; hỗ trợ 50% chi phí để san phẳng đồng ruộng (máy sang phẳng bằng tia laser), mức hỗ trợ không quá 3.000.000 triệu đồng/ha.

Huy động máy bơm của dân để rút nước mặn đẩy ra ngoài

Đối với cá nhân: Quy mô khu tưới tiêu phải đạt từ 0,3 ha trở lên, riêng khu đồi núi, đảo từ 0,1 ha trở lên; việc hỗ trợ cho cá nhân được thông qua tổ chức thủy lợi cơ sở.

Đối với tổ chức thủy lợi cơ sở: Quy mô tưới tiêu phải đạt từ 02 ha trở lên, riêng khu vực đồi núi, đảo từ 0,1 ha trở lên và phải có hợp đồng liên kết với các hộ gia đình hoặc cá nhân trực tiếp sản xuất.

Hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước phục vụ các loại cây trồng chủ lực của quốc gia, địa phương, có lợi thế, phù hợp với nhu cầu thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu từng vùng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Tỉnh hỗ trợ đầu tư xây dựng trạm bơm điện, cống tối đa 35% tổng giá trị đầu tư xây dựng công trình công (không bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng; 20% tổng giá trị mua máy móc, thiết bị đầu tư xây dựng trạm bơm điện.

Quốc Tuấn

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kiên Giang: Hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiêu, tiết kiệm nước