sản xuất nông nghiệp

Hạn hán đe dọa sản xuất nông nghiệp ở Trung Quốc
Tình trạng nắng nóng kéo dài và lượng mưa khan hiếm trong nhiều tuần đã khiến một số vùng của Trung Quốc đang phải đối mặt với nguy cơ xảy ra hạn hán trên diện rộng.