sản xuất nông nghiệp

Bến Tre: Đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất
Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ yêu cầu ngành chức năng chủ động các biện pháp ứng phó do ảnh hưởng của xâm nhập mặn, đảm bảo đủ nước ngọt phục vụ sản xuất nông nghiệp.