bảo vệ nguồn nước

Rừng ngập mặn bảo vệ nguồn nước nuôi trồng thủy sản
Rừng ngập mặn như lá phổi thanh lọc môi trường nước, nguồn nước trong những vùng nuôi tôm bớt ô nhiễm hơn, thủy sản ít bị dịch bệnh.