Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Nguyên Lâm|20/04/2023 18:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Đối với các hồ thủy lợi có dung tích từ 100.000 m3 trở lên và các hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh Yên Bái đều phải lập hành lang bảo vệ nguồn nước hồ chứa; các hồ chứa thủy điện, thủy lợi có dung tích từ một triệu mét khối (1.000.000 m3) trở lên phải tổ chức cắm mốc giới xác định hành lang bảo vệ nguồn nước.

Mới đây, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định số 531/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Yên Bái gồm: 19 hồ tự nhiên, nhân tạo ở các đô thị, khu dân cư tập trung; hồ, ao lớn có chức năng điều hòa ở các khu vực khác (không phải là hồ thủy điện, thủy lợi); 07 đoạn sông, suối là nguồn cung cấp nước của nhà máy cấp nước sinh hoạt, sản xuất cho các đô thị, khu dân cư tập trung, khu, cụm công nghiệp, làng nghề, có chức năng thoát nước nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường tại các đô thị, khu dân cư tập trung; 09 sông, suối liên huyện, liên tỉnh là trục tiêu, thoát nước cho các đô thị, khu dân cư tập trung, khu, cụm công nghiệp, gắn liền với sinh kế của cộng đồng dân cư sống ven sông và kế hoạch cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước.

ho-thac-ba.jpg
Hồ Thác Bà (huyện Yên Bình, Yên Bái)

Đối với các hồ thủy lợi có dung tích từ 100.000 m3 trở lên và các hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh đều phải lập hành lang bảo vệ nguồn nước hồ chứa; các hồ chứa thủy điện, thủy lợi có dung tích từ một triệu mét khối (1.000.000 m3) trở lên phải tổ chức cắm mốc giới xác định hành lang bảo vệ nguồn nước.

Thời gian tổ chức cắm mốc thực hiện trong giai đoạn năm 2023-2025 đối với các hồ đã đi vào hoạt động; trước khi tích nước vào hồ chứa đối với các hồ chứa chưa đi vào hoạt động. Các hồ chứa thủy điện đã được phê duyệt phương án cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước trước ngày ban hành danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ này thì thực hiện theo phương án cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước đã được phê duyệt.

Ranh giới hành lang bảo vệ nguồn nước được thể hiện trên bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch chuyên ngành khác phải đảm bảo việc duy trì, phát triển các chức năng của hành lang bảo vệ nguồn nước đã được phê duyệt. Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Yên Bái sẽ được xem xét, điều chỉnh khi cần thiết cho phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh sau này.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Yên Bái