hồ thủy lợi

Hồ thủy lợi lớn nhất tỉnh Quảng Nam vận hành điều tiết nước
Ngày 8/11, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam đã có thông báo vận hành, điều tiết nước hồ Phú Ninh lần 1, năm 2023.