sở tài nguyên và môi trường

Bắc Giang: Ban hành Quyết định số 27/2022/QĐ-UBND về đánh giá tác động môi trường
Quyết định số 27/2022/QĐ-UBND được UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành quy định một số nội dung thực hiện đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh.