sự cố môi trường

Sự cố vỡ cống hồ thải Nhà máy Tuyển quặng đồng ở Lào Cai: Kết quả khắc phục như thế nào?
Liên quan đến sự cố vỡ cống thoát nước mặt của hồ thải quặng đuôi Nhà máy Tuyển đồng Tả Phời, xã Tả Phời, thành phố Lào Cai, công ty Cổ phần Đồng Tả Phời - Vinacomin đã thực hiện chi trả cho 104/104 hộ dân bị ảnh hưởng, với số tiền trên 5,6 tỷ đồng; thực hiện bố trí tái định cư cho 11 hộ dân.