tái chế

Bình Định mời đầu tư vào dự án xử lý chất thải rắn trị giá 1.500 tỷ đồng
Dự án Nhà máy Xử lý chất thải rắn sinh hoạt Long Mỹ sử dụng công nghệ đốt rác phát điện với tổng mức đầu tư 1.500 tỷ đồng, được thực hiện tại xã Phước Mỹ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định vừa được chấp thuận đầu tư theo hình thức đấu thầu.