tăng trưởng xanh

Bộ Tài chính đề xuất lập sàn giao dịch tín chỉ carbon quốc gia
Bộ Tài chính đề xuất lập sàn quốc gia giao dịch tín chỉ carbon nhằm tăng sức cạnh tranh theo hướng phát triển kinh tế ít phát thải, tăng trưởng xanh.