Tết xa nhà ấm áp nghĩa tình của những chiến sĩ canh giữ vùng trời

Lương Nguyễn|23/01/2023 16:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Tết là dịp để những đứa con đi xa được trở về nhà, đoàn viên cùng gia đình bên mâm cơm chiều cuối năm. Thời khắc ấy với những người lính Phòng không - Không quân càng phải cảnh giác, luôn sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao nhất để bảo vệ bình yên cho vùng trời Tổ quốc. Nhưng cái Tết xa nhà lại đầy ắp nghĩa tình, ấm áp và thật đáng nhớ trong cuộc đời quân ngũ của các chiến sĩ.

Sắc Xuân đã trải khắp mọi miền Tổ quốc và gõ cửa từng nhà, lòng người hân hoan đón chào niềm vui mới, những hy vọng mới về một năm an lành, hạnh phúc và thành công. Những ngày cuối năm, ai ai cũng tất bật, hối hả hoàn thành công việc sớm nhất để nhanh chóng trở về bên những người thân yêu, gia đình, cùng nhau sắm sửa đón một cái Tết đoàn viên, trọn vẹn.

Với cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn thông tin 26 trực thuộc Quân chủng Phòng không – Không quân, Tết là những ngày càng phải cảnh giác, luôn sẵn sàng trực chiến, đảm bảo thông tin liên lạc cho các nhiệm vụ của Quân chủng.

linh-phong-khong-khong-quan-5-2-.jpg
linh-phong-khong-khong-quan-4-2-.jpg
Các cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 20, Lữ đoàn 26, Quân chủng Phòng không - Không quân tại Phòng Truyền thống của đơn vị

Phát huy tinh thần hơn 57 năm truyền thống của Lữ đoàn thông tin 26

Lữ đoàn thông tin 26 trực thuộc Quân chủng Phòng không – Không quân, Bộ Quốc phòng có nhiệm vụ chính trị là bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh (BTL) Quân chủng lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay, bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Hơn 57 năm qua, Lữ đoàn luôn nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội, Quân chủng Phòng không – Không quân giao phó. Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc hiện nay và trong tương lai, đã và đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với Quân đội, Quân chủng Phòng không – Không quân nói chung và Lữ đoàn 26 nói riêng.

Tại Đại hội XIII, Đảng ta đã xác định: “Xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, tạo tiền đề vững chắc phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

linh-phong-khong-khong-quan-1-2-.jpg
Các chiến sĩ trẻ đọc báo, cập nhật tin tức thời sự hàng ngày

Quán triệt tinh thần đó để xây dựng Lữ đoàn thông tin 26 vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn xác định trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện cần tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu sau:

Thứ nhất: Xây dựng Lữ đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Cụ thể:

Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng làm cho cán bộ, chiến sĩ thấm nhuần sâu sắc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, quan điểm của Đảng; mục tiêu, lý tưởng chiến đấu; nhận thức đúng đắn đối tác, đối tượng của cách mạng, của quân đội; nhiệm vụ của đơn vị; chức trách, nhiệm vụ của từng cá nhân.

Tăng cường giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc, của quân đội, nhất là bản chất, truyền thống và phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, người chiến sĩ Phòng không – Không quân ưu tú; chuẩn mực đạo đức mới của người quân nhân cách mạng.

Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; đẩy mạnh tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI của Đảng gắn với thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Thực hiện tốt công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện cán bộ, đảng viên, quản lý tình hình chính trị nội bộ.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Thứ hai: Trước tính chất, yêu cầu nhiệm vụ đòi hỏi ngày càng cao, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn xác định phải thường xuyên quan tâm xây dựng, bồi dưỡng nguồn nhân lực có đủ trình độ, khả năng để khai thác, làm chủ các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật, nhất là các loại trang bị kỹ thuật mới, hiện đại.

Cụ thể trong thời gian vừa qua, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã chủ động lựa chọn đội ngũ cán bộ đi học tập, nghiên cứu tại các học viện, nhà trường trong và ngoài Quân đội cũng như đi học tập tại nước ngoài. Bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật thông qua tập huấn, qua tổ chức các hội thi, hội thao và thông qua kiểm tra định kỳ, 6 tháng, 1 năm.

Thứ ba: Tiếp tục đổi mới toàn diện công tác huấn luyện, trong đó tập trung huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm”, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu, phù hợp với tổ chức biên chế trang bị và nhiệm vụ của Lữ đoàn. Ngoài công tác bồi dưỡng về trình độ chuyên môn nghiệp vụ đơn vị còn tiếp tục bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, khả năng xử lý tình huống, phương pháp làm việc khoa học. Tạo điều kiện tốt nhất để cán bộ phát huy khả năng và trình độ, năng lực bản thân.

Chú trọng huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý, chỉ huy; trình độ khai thác, sử dụng khí tài, trang bị cho đội ngũ cán bộ, nhân viên và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, khả năng xử lý tình huống trong bảo đảm thông tin liên lạc cho lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ trực ban chiến đấu. Lấy huấn luyện kíp trực ban chiến đấu bảo đảm thông tin liên lạc tại sở chỉ huy Quân chủng và các tổ đài thông tin cơ động làm trung tâm, huấn luyện cán bộ làm then chốt.

Chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất bảo đảm cho công tác huấn luyện.

Thứ tư: Nâng cao hơn nữa chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; coi đây là yếu tố quan trọng, quyết định sự hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Trong quá trình thực hiện, coi trọng phát huy vai trò của các tổ chức Đảng, tổ chức chỉ huy và tổ chức quần chúng trong giáo dục nâng cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm cho bộ đội trong chấp hành kỷ luật quân đội, Điều lệnh, chế độ quy định của đơn vị.

Thứ năm: Nâng cao chất lượng công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ; thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho bộ đội.

Ngoài nhiệm vụ Trực ban chiến đấu tại sở chỉ huy Quân chủng, Lữ đoàn còn sẵn sàng cơ động lực lượng, phương tiện, trang bị kỹ thuật đảm bảo thông tin liên lạc cho các nhiệm vụ của Quân chủng.

Với đặc điểm hoạt động nhất là trong tác chiến phòng không - không quân đòi hỏi tốc độ nhanh được tính bằng giây, bằng phút, với tính chất vô cùng ác liệt, thời gian kéo dài liên tục, phạm vi rộng nhưng độ chính xác phải cao.

Từ đó đặt ra những yêu cầu đối với lực lượng làm nhiệm vụ thông tin liên lạc của của Quân chủng: Bảo đảm thông tin liên lạc 24/24 giờ trên tất cả các mạng hướng; Bảo đảm thông tin liên lạc kết hợp cả truyền thống và hiện đại; Hệ thống thông tin luôn được bảo đảm thường xuyên, thông suốt, vững chắc trong mọi tình huống và luôn phải có các phương án, lực lượng dự bị sẵn sàng thay thế.

Ngoài ra, Lữ đoàn có số lượng cán bộ, chiến sĩ trực Tết đông, hầu hết số chiến sĩ lần đầu ăn Tết trong Quân đội; trong số hưởng lương nhiều đồng chí gia đình gặp nhiều khó khăn nhất là các chị em phụ nữ, một số trường hợp 2 vợ chồng cùng đơn vị có con nhỏ lại phải trực theo ca kíp, do vậy các đồng chí vừa gánh vác công việc gia đình vừa phải hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị.

Để kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ ở lại trực Tết, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn, cấp ủy chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã quán triệt đầy đủ các văn bản của cấp trên và cấp mình đến 100% cán bộ, chiến sĩ để bộ đội xác định rõ nhiệm vụ yên tâm công tác.

Trong dịp Tết Quỹ Mão 2023 với tinh thần “Vui Xuân mới không quên nhiệm vụ” ngoài các đồng chí được nghỉ phép để về vui Xuân, đón Tết cùng gia đình, đơn vị luôn duy trì đầy đủ lực lượng, phương tiện sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết Nguyên đán.

Đồng thời quan tâm chăm lo bảo đảm đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ. Trong đó quan tâm bố trí thời gian hợp lý để chị em phụ nữ có điều kiện chăm lo gia đình trong dịp Tết.

Ngoài chế độ tiêu chuẩn của Bộ Quốc phòng và Quân chủng, Lữ đoàn trích quỹ, vốn đưa vào thêm – tăng thêm khẩu phần ăn và thưởng Tết cho bộ đội.

Kịp thời động viên, tặng quà các đồng chí gia đình chính sách, quân nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng với việc bảo đảm vật chất cho bộ đội, đơn vị đã xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động vui chơi trong các ngày nghỉ Tết như: Giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, thi trang trí đón Xuân, hái hoa dân chủ, bình báo Xuân, tổ chức các trò chơi dân gian... không để thời gian nhàn rỗi, nảy sinh tư tưởng buồn chán.

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị gửi thư về chúc Tết các gia đình cán bộ, chiến sĩ ở lại trực không về ăn Tết.

Từ những việc làm thiết thực, hiệu quả, Lữ đoàn bảo đảm cho tất cả cán bộ, chiến sĩ của đơn vị sẽ được đón một mùa Xuân vui tươi, an toàn, tiết kiệm và sẵn sàng chiến đấu cao góp phần bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc

linh-phong-khong-khong-quan-7-2-.jpg
linh-phong-khong-khong-quan-2-2-.jpg
linh-phong-khong-khong-quan-2-.jpg
Các chiến sĩ trẻ được học tập, rèn luyện và sinh hoạt trong môi trường quân ngũ nghiêm khắc, kỷ cương, trách nhiệm mà tràn ngập tình cảm đồng chí, đồng đội, đơn vị giống như ngôi nhà thứ hai

Tết xa quê – đơn vị là nhà, đồng đội là anh em

Nhập ngũ từ tháng 2/2021, Trung sĩ Đỗ Quốc Anh, hiện đang là chiến sĩ thoại vụ của Đại đội 10, Tiểu đoàn 20, Lữ đoàn 26, Quân chủng Phòng không – Không quân tâm sự: Tôi và những chiến sĩ nhập ngũ năm 2021 cũng đã được ăn Tết một lần tại đơn vị. Lần đầu tiên ăn Tết xa nhà nhưng với Trung sĩ Quốc Anh và những người lính Phòng không – Không quân cũng như những người lính của các lực lượng khác; tất cả các chiến sĩ đều vừa thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu vừa đón Tết. Điều đặc biệt ở đây là khi đón Tết, những người lính trẻ được trải nghiệm một không khí vui tươi, đầm ấm. Đơn vị tổ chức đón Tết rất đầy đủ; tất cả các đại đội, tiểu đoàn đều có khu vực vui chơi, tổ chức các trò chơi bổ ích và có thể rèn luyện sức khỏe, thể lực, trí óc như ném vòng cổ chai, đập niêu, cờ vua, bóng bàn, bóng chuyền.... Tết đến, các cán bộ, chiến sĩ cùng nhau tự tay trang trí cảnh quan đơn vị, bày mâm ngũ quả, tổ chức hội thi bình báo tường Xuân, tham gia thi gói bánh chưng và nhiều hoạt động có ý nghĩa khác. Chính những điều đó khiến những người lính Phòng không – Không quân có cảm giác vui tươi, ấm áp, vơi đi nỗi nhớ quê nhà. Tuy nhiên, vui Xuân mới không quên nhiệm vụ, tất cả các cán bộ chiến sĩ đều trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, khi có lệnh là có thể thực hiện nhiệm vụ được ngay.

“Thực sự Tết đến, ai cũng nhớ nhà, đặc biệt những người lính xa quê như chúng tôi. Tuy nhiên được đón Tết tại đơn vị cũng là một điều rất thú vị, để lại cho chúng tôi nhiều cảm xúc, nhiều niềm vui và tình cảm mà chắc có lẽ sẽ theo chúng tôi đi hết cuộc đời”, Trung sĩ Quốc Anh chia sẻ.

Trung sĩ Quốc Anh nhớ lại: “Tôi vẫn nhớ mãi Tết năm 2022 vừa rồi, khi đơn vị tổ chức chương trình văn nghệ mừng Xuân mới sau đó, tôi được đảm nhiệm trực ca gác từ 24h đến 01 giờ đêm. Lúc ấy trời rất lạnh, mọi người vẫn đang vui vẻ đón chờ thời khắc giao thừa, còn mình tôi đứng gác, vừa lạnh vừa nhớ nhà, bao cảm xúc dâng trào. Giữa lúc ấy, tôi thấy đồng chí Lữ đoàn trưởng cùng thủ trưởng các cơ quan đi đến. Tôi nghĩ thủ trưởng đi kiểm tra nên tôi cũng bối rối hô mật khẩu rõ to, trong lòng cũng hơi run. Tuy nhiên, đồng chí Lữ đoàn trưởng đến cười rất tươi và chúc tôi những điều tốt đẹp nhất, sau đó thủ trưởng hỏi thăm gia đình, động viên tôi thực hiện nhiệm vụ và còn mừng tuổi cho tôi nữa. Xong xuôi, thủ trưởng hỏi tôi có nhớ nhà không? Bỗng dưng nước mắt tôi cứ thế trào ra. Thấy thế thủ trưởng lấy điện thoại ra và bảo tôi gọi về cho gia đình, khi gọi qua zalo tôi thấy bố, mẹ và gia đình cũng đang đón giao thừa rất vui vẻ. Bố, mẹ đã động viên tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ, bố mẹ tự hào về tôi. Sau cuộc trò chuyện đêm giao thừa cùng gia đình, tôi tự hứa sẽ quyết tâm hơn nữa để hoàn thành nghĩa vụ của một quân nhân cách mạng, xứng đáng với sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ huy đơn vị, xứng đáng với tình thương yêu, tình cảm của cha, mẹ, với truyền thống quê hương anh hùng. Đó cũng là một kỷ niệm không bao giờ quên đối với tôi. Chính vì thế trong năm 2022, tôi luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ tham gia cơ động bảo đảm thông tin liên lạc, được Lữ đoàn tặng giấy khen, cuối năm 2022 đạt danh hiệu chiến sĩ tiên tiến

linh-phong-khong-khong-quan-3-2-.jpg
Các chiến sĩ cùng nhau tham gia hoạt động bảo vệ môi trường trong đơn vị, giữ gìn cảnh quan của Tiểu đoàn luôn xanh, sạch, đẹp, không khí trong lành

Chia sẻ thêm về những cái Tết trong đơn vị, Đồng chí Vũ Văn Việt, Chính trị viên phó Tiểu đoàn 20, Lữ đoàn 26, Quân chủng Phòng không – Không quân cho biết, với chúng tôi, các cán bộ, chiến sĩ của Tiểu đoàn 20 nói riêng và của Lữ đoàn, Quân chủng nói chung, dù là trong cuộc sống công tác, rèn luyện hàng ngày hay những ngày Tết, đơn vị như ngôi nhà thứ hai. Các tân binh, chiến sĩ trẻ khi vào đơn vị đều được huấn luyện theo quy định của Quân đội, đặc biệt là các nhiệm vụ của người lính thông tin liên lạc, trong Phòng không – Không quân. Các đồng chí được rèn luyện sức khỏe, thể lực. Hàng ngày, thông qua các buổi nói chuyện của lãnh đạo đơn vị, đọc sách báo, xem thời sự để nắm bắt được những vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh, quốc phòng trong nước và thế giới nhằm rèn luyện bản lĩnh chính trị trong mỗi chiến sĩ.

Không chỉ có vậy, khi về với Tiểu đoàn 20 chúng tôi, các chiến sĩ còn được tham gia vào các hoạt động khác như công tác hậu cần, bảo vệ môi trường, thực hiện chương trình “Ngày Chủ nhật xanh”. Sau những giờ học tập và huấn luyện, chúng tôi lại cùng nhau ôm đàn, cùng nhau hát những giai điệu quê hương, đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu… với niềm tự hào và tràn đây năng lượng, nhiệt huyết của những người lính. Qua những hoạt động như vậy tình đồng chí, đồng đội càng thêm bền chặt, khăng khít như anh em một nhà, như những người thân trong gia đình.

Vì vậy mà Trung sĩ Quốc Anh trải lòng, đối với bản thân tôi thì chỉ còn hơn 1 tháng nữa là tôi hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Năm nay tôi cùng những đồng chí nhập ngũ năm 2021 được đón Tết tại gia đình. Tôi cũng đã có những dự định riêng cho bản thân, để trở thành một công dân có ích cho gia đình và xã hội. Và chắc chắn sẽ có một ngày chúng tôi quay trở lại với đơn vị cũ, với những người đồng đội.

Trung sĩ Quốc Anh nói thêm, hiện giờ sắp đến ngày xuất ngũ, chúng tôi cũng có nhiều cảm xúc khi phải chuẩn bị chia tay đơn vị. Chúng tôi không được đón Tết cùng đơn vị nữa, nhưng chúng tôi tin tưởng rằng năm 2023 cũng sẽ để lại nhiều kỷ niệm cho các đồng chí chiến sĩ nhập ngũ năm 2022 và cũng như chúng tôi luôn nỗ lực hết mình, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tết xa nhà ấm áp nghĩa tình của những chiến sĩ canh giữ vùng trời