Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát động Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2023

Quang Anh – Văn Danh|04/01/2023 10:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Sáng ngày 04/01, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức Lễ phát động Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2023. Đại tá Đào Xuân Ánh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chủ trì lễ phát động.

bo-doi-bien-phong-1.jpg
Đại tá Đào Xuân Ánh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát động Phong trào thi đua Quyết thắng năm 2023.

Trong năm 2022, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát thực tiễn và nhiệm vụ công tác biên phòng. Phong trào Thi đua Quyết thắng diễn ra liên tục, rộng khắp, gắn kết chặt chẽ với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quyết liệt triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới…

Thông qua phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động của các cấp, các ngành và địa phương, tạo động lực quan trọng để Bộ đội Biên phòng tỉnh hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao. Tổng kết Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2022, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có 04 tập thể được Bộ Tư lệnh BĐBP tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tặng danh hiệu “Đơn vị tiên tiến” cho 43 tập thể, tặng danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến” cho 165 cá nhân.

bo-doi-bien-phong-2.jpg
Đại tá Đào Xuân Ánh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ký xác nhận Giao ước thi đua năm 2023 giữa các cơ quan, đơn vị trong Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Trong năm, có 10 tập thể, 13 cá nhân được tặng Bằng khen, 22 tập thể và 131 cá nhân được tặng Giấy khen; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức tuyên dương 11 gương mặt trẻ tiêu biểu. Đặc biệt, đồng chí Trung tá QNCN Hoàng Trọng Hiệp, Phó trạm trưởng, Trạm kiểm soát Biên phòng Bến Đá, Đồn Biên phòng Bến Đá được UBND tỉnh trao tặng danh hiệu “Công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” năm 2022.

Năm 2023, Phong trào Thi đua Quyết thắng được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát động với chủ đề: “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, Quyết thắng” và tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt là: Giữ vững đoàn kết, mẫu mực nêu gương, tăng cường kỷ cương, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong đó tập trung vào một số nội dung, chỉ tiêu thi đua như: Tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, kết luận, chiến lược, đề án của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng. Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện “Ba đột phá” theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI.

Tích cực hưởng ứng, thực hiện tốt phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động. Lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng năm 2023 tiến tới Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI trong năm 2025...

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Đại tá Đào Xuân Ánh kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ quyết tâm thực hiện thắng lợi Phong trào thi đua Quyết thắng năm 2023. Đồng chí nhấn mạnh: Để góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2023, đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh, cấp ủy, chỉ huy và Tổ Thi đua - Khen thưởng các cơ quan, đơn vị trong Bộ đội Biên phòng tỉnh quán triệt, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện chặt chẽ, hiệu quả những nội dung, chỉ tiêu Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2023.

Cùng với đó, đẩy mạnh Phong trào Thi đua Quyết thắng với các phong trào thi đua đột kích, thi đua chuyên ngành, chuyên đề tạo phong trào thi đua sôi nổi trong toàn cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Biên phòng năm 2023.

Bài liên quan
  • Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới
    Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài, Người thầy vĩ đại của giai cấp công nhân và Nhân dân Việt Nam, Người sáng lập, giáo dục, rèn luyện Quân đội nhân dân Việt Nam và dành tình cảm lớn lao cho cán bộ, chiến sĩ; thường xuyên quan tâm xây dựng Quân đội ta trở thành quân đội kiểu mới của Nhân dân, do dân và vì dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát động Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2023