thả cá giống

Hà Tĩnh: Thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản ở hồ Sông Rác
Moitruong.net.vn – Ngày 7/11, UBND huyện Kỳ Anh phối hợp với Công ty TNHH Phú Nhân Nghĩa tổ chức thả cá phục hồi, tái tạo nguồn lợi thủy sản tại hồ Sông Rác, khu vực Hậu Cần, xã Kỳ Trung.