Thái Lan: Lập trung tâm quản lý nguồn nước

Moitruong.net.vn

– Nội các Thái Lan dự kiến ​​sẽ phê chuẩn việc thành lập Trung tâm Quản lý nước nhằm đối phó với nguy cơ khô hạn do biến đổi khí hậu gây ra.

Nhằm giải quyết các vấn đề hạn hán, lũ lụt và nước thải vốn tồn tại lâu nay, Chính phủ Thái Lan đã thông qua Kế hoạch tổng thể quản lý nguồn nước trong vòng 20 năm. Theo đó, Trung tâm này được lập ra theo Điều khoản 24 của Đạo luật về tài nguyên nước năm 2018 nhằm điều phối và giám sát các cuộc khủng hoảng liên quan đến nước.

Người dân Thái Lan trữ nước trong các chum vại đề phòng khô hạn.

Với kỳ vọng cải thiện các phản ứng của chính phủ trong quản lý khủng hoảng nước. Nhiệm vụ chính của trung tâm sẽ chủ yếu xoay quanh bốn lĩnh vực gồm dự báo, cảnh báo, truyền thông, quản lý và điều tiết nguồn tài nguyên nước. Ví dụ, khi xảy ra hạn mặn xâm nhập vào nội đồng thì sẽ có sự tiếp sức của lực lượng Hải quân Hoàng gia hỗ trợ tàu thuyền để đẩy nước biển ngược trở lại…

Ngoài ra, đóng vai trò chủ chốt trong việc hạn chế thiệt hại về mùa màng do hạn hán và bảo vệ con người trước lũ lụt trầm trọng cũng sẽ nhận được thêm tài trợ đáng kể. Nhằm đảm bảo việc thực hiện kế hoạch hiệu quả, Chính phủ Thái Lan đã yêu cầu tất cả các cơ quan liên quan thận trọng trong việc quản lý các nguồn cung cấp nước, đồng thời hối thúc người dân sử dụng nước một cách hợp lý hơn do lo ngại về tình trạng hạn hán.

Dự báo, trong năm 2020 này, Thái Lan sẽ tiếp tục phải đối diện với một mùa khô thiếu nước trầm trọng gây khó khăn cho sản xuất và sinh hoạt của người dân ở nhiều địa phương.

Minh Anh (t/h)