xâm nhập mặn

Đồng bằng sông Cửu Long: Xâm nhập mặn tiếp tục giảm vào tháng 6
Moitruong.net.vn – Theo nhận định của Viện Khoa học thủy lợi miền Nam dự báo, lưu lượng bình quân tháng 6 ở mức cao hơn trung bình nhiều năm, ảnh hưởng của xả nước gia tăng từ thủy điện Trung Quốc và hạ lưu vực Mekong sẽ có tác động tích cực đến giảm xâm nhập mặn tháng 6.