Thái Nguyên: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý cây xanh

Moitruong.net.vn

– Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên đã phối hợp với Viễn thông Thái Nguyên triển khai hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý cây xanh Thainguyen Smarttrees.

Mới đây, Chi cục Kiểm lâm tỉnh phối hợp với Viễn thông Thái Nguyên đã tổ chức tập huấn phần mềm quản lý cây xanh Thainguyen Smart trees và phần mềm theo dõi, giám sát, đánh giá chỉ tiêu phát triển ngành lâm nghiệp cho 50 cán bộ kỹ thuật, cán bộ đầu mối thực hiện công tác tổng hợp, thống kê của các Hạt Kiểm lâm trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ Kiểm lâm Thái Nguyên cài đặt phần mềm Quản lý cây xanh Thainguyen Smarttees. Ảnh: Chung An.

Tại lớp tập huấn, cán bộ của Viễn thông Thái Nguyên hướng dẫn cài đặt phần mềm Quản lý cây xanh Thainguyen Smarttrees trên điện thoại di động; thao tác đăng nhập/thoát hệ thống; quy trình nhập mới thông tin, dữ liệu; cách thức chỉnh sửa và tra cứu thông tin.

Ngoài ra, người sử dụng phần mềm có thể theo dõi, giám sát đánh giá các chỉ tiêu phát triển lâm nghiệp; phổ biến vai trò của thống kê và các chỉ tiêu thống kê trong quản lý Nhà nước về lâm nghiệp; thực hành cập nhật số liệu…

Việc đưa phần mềm Quản lý cây xanh Thainguyen Smarttees sẽ giúp nâng cao nhận thức, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc chuyển đổi số cho cán bộ Kiểm lâm Thái Nguyên. Nhất là đối với kiểm lâm địa bàn, những người thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng trực tiếp tại cơ sở.

Ngoài ra, việc sử dụng phầm mềm giúp đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong lâm nghiệp để tự động hóa các quy trình nhập liệu, tổng hợp, thống kê các chỉ tiêu phát triển lâm nghiệp, quản lý, giám sát nguồn gốc cây trồng…

Nhật Mai