Thái Nguyên: Đẩy mạnh mô hình dự án ” Mỗi xã, phường một trung tâm ngoại ngữ”

Moitruong.net.vn

– Ngày 03/7, Hội Nghị triển khai chương trình học Tiếng anh 6 kỹ năng thuộc dự án “Mỗi xã, phường một trung tâm ngoại ngữ” đã được tổ chức tại xã Đông Cao, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Hưởng ứng phong trào Thi đua “Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới”, góp phần tích cực đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, nhấn mạnh trong đó có các tiêu chí về giáo dục.

Thực hiện Quyết định số 1400/QĐ-TTg, ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “ Dạy và học ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”, UBND tỉnh đã lên kế hoạch chỉ đạo ngành giáo dục Thái Nguyên quan tâm sát sao việc dạy và học tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục. Nhằm nâng cao chất lượng đối với từng cá nhân học sinh, sinh viên…trên địa bàn tỉnh.

Thời gian qua khi đẩy mạnh công tác giáo dục đến từng địa phương đã thu được kết quả khả quan. Tuy nhiên, đối với khu vực nông thôn vùng sâu vùng xa vẫn còn nhiều bất cập, học sinh phải ra thành phố học, đi lại rất vất vả và tốn kém, chất lượng chưa thực sự đảm bảo. Để giúp cho học sinh, người lao động vùng nông thôn, cụ thể tại xã Đông Cao, thị xã Phổ Yên, đời sống của nhân dân trong xã chủ yếu vẫn trông vào sản xuất nông nghiệp, với dân số trên 8 ngàn người, số học sinh các bậc học trên 2000 em.

Thái Nguyên tổ chức Hội Nghị Triển khai chương trình học Tiếng Anh 6 kỹ năng thuộc dự án ” mỗi xã, phường 1 trung tâm ngoại ngữ”

Với tinh thần và quyết tâm học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật trong đó có trình độ ngoại ngữ nhằm đáp ứng yêu cầu làm việc trong các công ty, xí nghiệp Liên doanh cũng như các ngành kinh tế, văn hóa, giáo dục. Góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước và đổi mới đất nước. Tổ chức Giáo dục và Hỗ trợ học bổng quốc tế Retsi Global đã đề xuất và được Sở Giáo dục và đào tạo Thái Nguyên thông qua cấp giấy phép về hoạt động đào tạo bồi dưỡng ngoại ngữ cho Trung tâm Retsi tại xã Đông Cao, thị xã Phổ Yên.

Trên cơ sở đó ngày 03/7/2019 được sợ hỗ trợ của Đảng ủy, UBND xã Đông Cao, tại Hội trường UBND xã Đông Cao đã triển khai thí điểm mô hình dự án “ mỗi xã, phường một Trung tâm ngoại ngữ” với chương trình học tiếng Anh 6 kỹ năng nhằm hỗ trợ và nâng cao năng lực về chất lượng nguồn nhân lực theo chủ trương xã hội hóa giáo dục của Nhà nước.

Học sinh sẽ được học tiếng Anh do giáo viên người nước ngoài trực tiếp giảng dạy, được tiếp cận với những phương pháp học mới áp dụng công nghệ điện tử nhằm tạo hứng thú với đối tượng theo học. Sau khi hoàn thành xong chương trình học sẽ đạt chuẩn  tiếng Anh B1- Cambridge quốc tế, qua đó tạo thêm cơ hội có việc làm bền vững cho người lao động và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Hoàng Cường Quốc