Thái Nguyên: Tăng cường quản lý, phát triển cây xanh đô thị

Anh Hoàng|08/04/2023 17:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Vừa qua, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Công văn số 1462/UBND-CNNXD về việc tăng cường quản lý, đầu tư xây dựng công viên, cây xanh trong dự án khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Theo đó, công tác quản lý, đầu tư xây dựng công viên, cây xanh-cảnh quan, cây xanh thể dục thể thao, mặt nước (gọi chung là công viên, cây xanh) trong dự án khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh hiện nay có chuyển biến tích cực nhưng chưa thật sự hiệu quả.

Cụ thể, một số dự án chưa thực hiện được công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại các vị trí quy hoạch đất công viên, cây xanh; một số dự án đã bố trí quỹ đất cây xanh theo quy hoạch nhưng chưa đầu tư xây dựng hoàn thiện đưa vào sử dụng, chưa đồng bộ dự án; cây xanh đã được trồng không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, không được thường xuyên chăm sóc, cắt tỉa, để hoang, gây mất mỹ quan, thiếu an toàn cho người dân.

thai-nguyen.jpeg
Thái Nguyên tăng cường quản lý, đầu tư xây dựng công viên, cây xanh trong các dự án khu đô thị

Khắc phục tình trạng này, Chủ tịch Ủy tỉnh Thái Nguyên yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức thực hiện việc quản lý cây xanh trong các đô thị thuộc địa bàn theo phân cấp; khi thực hiện giải phóng mặt bằng triển khai các dự án khu đô thị, khu nhà ở cần tập trung ưu tiên nguồn lực để giải phóng mặt bằng các vị trí quy hoạch là công viên, cây xanh.

Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư dự án khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn thực hiện đúng các quy định pháp luật về quản lý, đầu tư xây dựng công viên, cây xanh theo quy hoạch chi tiết và quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung giao đất, quỹ đất cây xanh, hạ tầng kỹ thuật trong các dự án khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh để triển khai thực hiện đầu tư theo quy định; phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện kiểm tra, đôn đốc, yêu cầu chủ đầu tư sớm thực hiện đầu tư dự án theo quy định (ưu tiên thực hiện giao đất đã quy hoạch là đất cây xanh, hạ tầng).

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, đơn vị có liên quan thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư triển khai dự án khu đô thị, khu nhà ở đúng nội dung đầu tư và tiến độ thực hiện.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thái Nguyên: Tăng cường quản lý, phát triển cây xanh đô thị