Thái Nguyên: Tập huấn kiến thức nước sạch và vệ sinh môi trường

(Moitruong.net.vn) – Nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm về quản lý, sử dụng nước sạch và vệ sinh môi trường của người dân vùng nông thôn, Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức tập huấn chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn”.

Quang cảnh buổi tập huấn

Trong hai ngày từ 01 – 02/12/2017, tại hội trường UBND xã Yên Trạch, huyện Phú Lương, Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Thái Nguyên đã bố trí kinh phí, phối hợp với UBND xã Yên Trạch và Hội nước sạch và Môi trường tỉnh tổ chức tập huấn chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn.

Trên 50 học viên là cán bộ chủ chốt của các xóm, bản, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, đoàn thể thuộc xã Yên Trạch đã tham gia tập huấn. Qua lớp tập huấn này cán bộ và người dân trong xã được trang bị thêm kiến thức và xác định vai trò trách nhiệm của mình trong việc quản lý, bảo vệ nguồn nước sạch và giữ gìn vệ sinh môi trường, yêu cầu về chăm sóc sức khỏe người dân để sản xuất phát triển làm giàu cho gia đình, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012 – 2015, tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều giải pháp để đạt được những thành tựu nổi bật trong việc tăng tốc độ bao phủ cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn, đưa tỷ lệ số dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh tăng lên 85% (trong đó có 60% sử dụng nước đạt quy chuẩn QCVN02/BYT), 65% hộ gia đình có chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh, 90% các trường học sử dụng nước sạch và có nhà tiêu hợp vệ sinh.

Ghi nhận kết quả nổi bật của tỉnh Thái Nguyên, Chính phủ đã có quyết định số 1415/QĐ-TTG, ngày 20/8/2015 phê duyệt danh mục dự án Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” vay vốn ngân hàng thế giới và Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn có quyết định số 3606/QĐ-BNN-HTQT, ngày 04/9/2015 dành cho tỉnh Thái Nguyên.

Chương trình có mục tiêu chủ yếu là cải thiện hành vi vệ sinh, tăng cường tiếp cận bền vững tới nước sạch và vệ sinh nông thôn thuộc các xã trên địa bàn tỉnh, đến năm 2020, số người dân nông thôn có nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 95% (trong đó 70% đạt quy chuẩn của Bộ Y tế), 75% hộ dân nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh, 100% trường học và Trạm Y tế có nhà tiêu hợp vệ sinh và công trình nước sạch; số đầu đấu nối cấp nước tăng thêm 14 515 (số người hưởng lợi từ cấp nước khoảng 56 608 người), 35 xã đạt vệ sinh toàn xã; số nhà tiêu hộ gia đình được cải tạo và xây mới 5150 hộ, số công trình nước sạch, vệ sinh trường học cải tạo và xây mới: 77 công trình, nước sạch, vệ sinh Trạm Y tế là 48 công trình.

Tỉnh Thái Nguyên đã triển khai, thực hiện Chương trình giai đoạn 2016 – 2020, được sự quan tâm đầu tư của nhà nước, có sự hỗ trợ của tổ chức Đông Tây hội ngộ cộng với cố gắng của các ngành, các cấp và tham gia tích cực của người dân; tính đến hết năm 2016, số dân nông thôn được cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh tăng lên 87,3% , hộ dân có nhà tiêu hợp vệ sinh lên 67% (150 330 hộ), số hộ dân có chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh là 67%.

Hoàng Cường Quốc