tham mưu

Long An: Tham mưu hỗ trợ hơn 164 tỷ đồng để phòng, chống hạn mặn
Tại tỉnh Long An, tính đến thời điểm hiện tại có rất nhiều hộ dân ở một số xã vùng hạ thiếu nước sinh hoạt trầm trọng do ảnh hưởng của hạn mặn. Trước tình hình đó, Sở NN & PTNT tỉnh cho biết sẽ tham mưu UBND tỉnh trình Chính phủ hỗ trợ hơn 164 tỉ đồng để phòng, chống hạn mặn.