Thành phố Hà Nội thông báo treo cờ Tổ quốc chào mừng Quốc khánh 2/9

Ánh Minh|18/08/2022 19:00

Theo đó, UBND thành phố Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị, bệnh viện, trường học và nhân dân trên địa bàn thành phố treo cờ Tổ quốc từ ngày 30/8/2021 đến hết ngày 2/9/2021.

hn.jpg
Hà Nội thông báo về việc treo cờ Tổ quốc chào mừng Quốc khánh 2/9.

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Thông báo số 71/TB-UBND về việc treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2021).

Theo đó, UBND thành phố Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị, bệnh viện, trường học và nhân dân trên địa bàn thành phố treo cờ Tổ quốc từ ngày 30/8/2021 đến hết ngày 2/9/2021.

UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, rà soát việc treo cờ Tổ quốc tại các cơ quan, công sở trên địa bàn, bổ sung, thay thế trong trường hợp cần thiết. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị kiểm tra việc treo cờ Tổ quốc ở các đơn vị thuộc quyền quản lý.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thành phố Hà Nội thông báo treo cờ Tổ quốc chào mừng Quốc khánh 2/9