thất thoát

Tăng cường quản lý việc khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện về việc tăng cường quản lý công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường.