thẻ căn cước công dân

Bộ Công an tích hợp thẻ xanh Covid-19 trên căn cước công dân
Moitruong.net.vn – Ngày 2/10, Bộ Công an thông tin, đã thực hiện trả khoảng 45 triệu thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử tới người dân.