thế mạnh

Chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, có thể mạnh lên thành bão
Ngày 22/8, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai ban hành văn bản số 442/VPTT gửi các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi.