thị xã Phú Mỹ

Bà Rịa - Vũng Tàu tăng cường các biện pháp để xóa các điểm nóng về ô nhiễm môi trường
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các ngành, đơn vị của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiều “điểm nóng”, “điểm đen” về ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát chặt chẽ.