Thu hồi giấy phép hoạt động điện lực của thủy điện Thượng Nhật

Moitruong.net.vn

– Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công thương) vừa ban hành quyết định số 108/QĐ-ĐTĐL về việc thu hồi giấy phép hoạt động điện lực của Công ty cổ phần Đầu tư thủy điện miền Trung Việt Nam đối với hoạt động phát điện Nhà máy thủy điện Thượng Nhật.

Quyết định trên được đưa ra trên cơ sở xem xét báo cáo của đoàn kiểm tra được Bộ Công thương lập ngày 16/11 để kiểm tra công tác quản lý an toàn, vận hành, phòng chống thiên tai tại công trình Nhà máy thủy điện Thượng Nhật.

Báo cáo của đoàn kiểm tra xác định Công ty CP đầu tư thủy điện miền Trung VN (chủ đầu tư thủy điện Thượng Nhật) đã có các vi phạm như:

Vận hành không đúng quy trình vận hành hồ chứa thủy điện được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 16 Nghị định số 134/2013/NĐ-CP.

Không thực hiện quan trắc quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 16 Nghị định số 134/2013/NĐ-CP.

Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công thương) vừa ra quyết định thu hồi giấy phép hoạt động điện lực đối với hoạt động phát điện Nhà máy thủy điện Thượng Nhật.

Theo quy định của Luật Điện lực, Công ty cổ phần Đầu tư Thủy điện miền Trung Việt Nam đã vi phạm các quy định pháp luật cụ thể: Hành vi vận hành không đúng quy trình vận hành hồ chứa thủy điện được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt là vi phạm Điểm a Khoản 2 Điều 39 Luật Điện lực (đã được sửa đổi, bổ sung), Điểm a Khoản 6 Điều 13 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP và bị xử phạt theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 16 Nghị định số 134/2013/NĐ-CP.

Hành vi không thực hiện quan trắc là vi phạm Điểm a Khoản 2 Điều 14 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP và bị xử phạt theo quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 16 Nghị định số 134/2013/NĐ-CP.

Các hành vi vi phạm của Công ty CP Đầu tư Thủy điện miền Trung Việt Nam là không thực hiện đúng nội dung ghi trong giấy phép hoạt động điện lực về nghĩa vụ thực hiện các quy định tại Luật Điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, các văn bản hướng dẫn thi hành và các quy định của pháp luật khác có liên quan. Theo quy định tại Khoản 3 Điều 37 Luật Điện lực, hành vi của Công ty thuộc trường hợp bị thu hồi giấy phép hoạt động điện lực do không thực hiện đúng các nội dung ghi trong giấy phép hoạt động điện lực.

Minh Nhân