Thừa Thiên – Huế: Kiểm tra, xử lý cây xanh đô thị có nguy cơ gây mất an toàn

Moitruong.net.vn

– UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hệ thống cây xanh đô thị, khắc phục tình trạng cây gãy đổ, mất an toàn

Trước tình trạng cây xanh gãy, đổ gây mất an toàn, nguy hiểm cho tính mạng con người, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa có Công văn số 4863/UBND-XD yêu cầu UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế tăng cường thực hiện công tác quản lý Nhà nước về cây xanh đô thị, trong đó cả cây xanh sử dụng công cộng, cây xanh sử dụng hạn chế và cây xanh chuyên dụng… trên địa bàn, hạn chế tối đa tình trạng cây gãy, đổ mất an toàn.

Ngoài ra, chỉ đạo cơ quan chuyên môn, đơn vị thực hiện dịch vụ về quản lý cây xanh đô thị tiến hành kiểm tra, rà soát chất lượng cây xanh đô thị, cây bóng mát, nhất là cây cổ thụ, cây lớn, cây bị bệnh… có nguy cơ gây mất an toàn để có biện pháp xử lý phù hợp; thực hiện quy trình cắt tỉa cành, chặt hạ, dịch chuyển cây theo đúng quy định, tránh tình trạng chặt hạ cây tùy tiện; kiểm tra, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn thực hiện tốt công tác này.

Tập trung rà soát hệ thống cây xanh trong trường học, cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn để có phương án đảm bảo an toàn phù hợp; xây dựng phương án ứng phó đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.

UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn, đơn vị thực hiện dịch vụ về quản lý cây xanh đô thị tiến hành kiểm tra, rà soát chất lượng cây xanh đô thị để bảm bảo an toàn

Ngoài ra, đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tăng cường thực hiện công tác kiểm tra, quản lý cây xanh thuộc phạm vi cơ quan, đơn vị quản lý; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt. Đặc biệt tại các trường học, bệnh viện, địa điểm tập trung đông người… đảm bảo an toàn cho con người và tài sản, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng gãy, đổ cây do nguyên nhân chủ quan.

Yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục đào tạo chủ động rà soát, kiểm tra và chịu trách nhiệm về an toàn cây xanh trong khuôn viên nhà trường; Phối hợp với các cơ quan chuyên môn, đơn vị thực hiện dịch vụ về quản lý cây xanh đô thị để được hướng dẫn về quy trình kỹ thuật, đặc biệt chú ý công tác gia cố cọc chống, cắt tỉa tán cây mới trồng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật để cây không bị nghiêng ngả, gãy, đổ khi có gió lớn.

Linh Trang