Thực hiện Nghị quyết 31, TP.HCM cần quyết tâm triển khai tạo ra bước chuyển, bước tiến thực sự

Minh Lâm|16/01/2023 20:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Nghị quyết 31 đã nêu rõ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để phát triển TP.HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Sáng 16/1, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Kết luận hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cho biết, với tính chất, vị trí, tầm quan trọng của TP.HCM, những năm qua, Bộ Chính trị luôn quan tâm, có nhiều Nghị quyết về phát triển TP.

Nghị quyết 31 đã nêu rõ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để phát triển TP.HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Từ đó, ông Võ Văn Thưởng gợi mở một số nội dung để TP.HCM tham khảo thực hiện trong quá trình triển khai Nghị quyết.

Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị lần này nhấn mạnh việc ban hành chính sách, pháp luật vượt trội, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho TP.HCM. Thường trực Ban Bí thư đề nghị Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ sớm lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa nội dung Nghị quyết, hoàn thiện thể chế, tạo cơ sở, hành lang pháp lý cho sự phát triển của TP.HCM.

Trong đó, sớm ban hành văn bản của Quốc hội, của Chính phủ về thí điểm cơ chế, chính sách vượt trội phát triển TP.HCM; xây dựng cơ chế để cụ thể hóa thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung, chọn TP.HCM làm thí điểm chủ trương này.

Ông Võ Văn Thưởng nói lần này, thay vì xin cơ chế đặc thù, TP.HCM xin thí điểm cơ chế, chính sách vượt trội. Điều này chứng tỏ có sự chuyển biến trong nhận thức, phù hợp với quản trị hiện đại là sự "thử nghiệm có kiểm soát". Bộ chính trị cũng đồng ý với chủ trương này.

ong-vo-van-thuong.jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội nghị

"Mong muốn của chúng ta là kỳ này Quốc hội thông qua nghị quyết mới, đó phải là một văn bản thực chất có nội dung, hàm lượng thực chất để thực hiện chứ không phải là một văn bản mang tính tư tưởng chính trị động viên... Nếu không đi vào thực chất thì thực hiện khó lắm", Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh và cho rằng TP.HCM muốn làm gì thì liệt kê rõ ra, UBND TP cần tích cực trong việc chọn lựa ra vấn đề để đề xuất cụ thể.

Việc tổ chức thực hiện Nghị quyết 31 phải gắn kết chặt chẽ với thực hiện Nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố.

"Tóm lại, việc tổ chức thực hiện Nghị quyết lần này phải tạo chuyển biến thực sự... phấn đấu hoàn thành mục tiêu đã đề ra, tạo bước tiến mới trong sự phát triển của thành phố", Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Ngoài ra, theo Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng TP cần tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị của thành phố, xác định đây là nội dung then chốt, bảo đảm các cấp ủy, tổ chức đảng đoàn thành phố thực sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh toàn diện; chủ động đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp; xây dựng tổ chức cơ sở đảng phù hợp với mô hình đô thị; chú trọng công tác phát triển đảng và nâng cao chất lượng đảng viên; thường xuyên rà soát, sàng lọc và kiên quyết đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thực hiện Nghị quyết 31, TP.HCM cần quyết tâm triển khai tạo ra bước chuyển, bước tiến thực sự