Thực hiện nhiều biện pháp xử lý hiệu quả rơm rạ sau thu hoạch

(Moitruong.net.vn) – Trung tâm Khuyến nông Hà Nội vừa đánh giá kết quả phòng chống tác hại đến môi trường do việc đốt rơm rạ và việc ứng dụng các quy trình xử lý rơm rạ và phụ phẩm nông nghiệp sau thu hoạch trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố.

rơm rạ

Hạn chế đốt rơm, rạ sau khi thu hoạch lúa của người dân

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại đến môi trường do việc đốt rơm rạ; tuyên truyền hạn chế đốt rơm, rạ sau khi thu hoạch lúa của người dân trên địa bàn thành phố trên website khuyennonghanoi.gov.vn và trên đài phát thanh các quận, huyện, thị xã.

Cùng với đó, tuyên truyền về hiệu quả của các mô hình trồng nấm chất lượng, góp phần bảo vệ môi trường địa phương, tận thu từ nguồn rơm, rạ sau vụ thu hoạch lúa của bà con nông dân; hiệu quả của mô hình tăng vụ khoai tây trên đất 2 lúa vụ đông do Trung tâm Khuyến nông Hà Nội thực hiện…

Công tác ứng dụng các quy trình xử lý rơm rạ và phụ phẩm nông nghiệp sau thu hoạch trong sản xuất nông nghiệp cũng có nhiều tiến bộ. Năm qua, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội đã xây dựng và thực hiện được 11 mô hình tăng vụ khoai tây trên đất 2 lúa trên địa bàn 11 huyện với quy mô 110ha thu hút 1.413 hộ gia đình tham gia. Mô hình đã áp dụng quy trình sản xuất khoai tây bằng phương pháp làm đất tối thiểu phủ rơm rạ.

Từ đó, tận dụng được lượng lớn rơm rạ dư thừa sau thu hoạch lúa, (ước tính khoảng 2.500 tấn rơm) vào việc che phủ góp phần giảm tình trạng đốt rơm rạ trên địa bàn thành phố. Ngoài ra lượng rơm rạ sau khi che phủ cho khoai sẽ bị phân hủy góp phần bổ sung chất hữu cơ cho đất giảm sử dụng các loại phân bón hóa học trong canh tác. Đây là hướng sản xuất nông nghiệp bền vững, tạo ra sản phẩm an toàn chất lượng và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Ngoài xây dựng mô hình, hằng năm Trung tâm Khuyến nông Hà Nội thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn cho nông dân các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tăng thu nhập trong sản xuất, tận dụng nguồn rơm rạ dư thừa sau thu hoạch bằng việc sản xuất nấm rơm trái vụ (thực hiện sau thu hoạch vụ mùa), sản xuất ngay tại đồng ruộng. Sử dụng chế phẩm sinh học để xử lý rơm rạ thành phân hữu cơ: Nguồn rơm rạ được tận thu hàng nghìn tấn mỗi năm, góp phần hạn chế đáng kể việc đốt rơm rạ sau thu hoạch… 

Hoàng Hải