Thuốc trừ sâu có nguồn gốc từ các sản phẩm tự nhiên mới

(Moitruong.net.vn) – Các nhà khoa học đang nghiên cứu các loại thuốc trừ sâu mới để đưa vào sử dụng trong chiến dịch phòng chống các loài sâu bọ và nhiều mối đe dọa khác trong cung cấp thực phẩm, đã học được những bài học từ mẹ thiên nhiên.

thuốc trừ sâu

Nghiên cứu thuốc trừ sâu có nguồn gốc từ thiên nhiên

Trong đó, có kết luận cho rằng hơn hai phần ba trong số thành phần thuốc trừ sâu mới đã được chấp nhận đưa vào sản xuất những năm gần đây là các chất tự nhiên có nguồn gốc từ các loài thực vật hay động vật.

Charles L. Cantrell và các đồng nghiệp cho biết đã có nhiều phân tích về tác động của các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên -những chất có nguồn gốc từ thực vật, động vật và các sinh vật vẫn đang sinh sống -đến quá trình sản xuất thuốc trừ sâu.

Tuy nhiên, không một ai trong số họ đã từng xem xét tác động của sản phẩm tự nhiên và những loại thuốc trừ sâu được sản xuất dựa trên chất liệu là những sản phẩm tự nhiên (NAIs ) trong việc thúc đẩy các thành phần mới hoạt động có trong thuốc trừ sâu trên thị trường Hoa Kỳ, dựa trên những đăng ký của NAI với Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ. Các nhà khoa học đã cung cấp thông tin với việc đưa ra những kết quả mà theo họ sẽ thách thức sự hiểu biết thông thường khi cho rằng sản phẩm tự nhiên không thể là nguồn gốc tốt nhất cho NAIs.

Các phân tích cho thấy rằng giữa năm 1997 và năm 2010, nhiều sản phẩm tự nhiên đã được đăng ký với vai trò là những NAIs cho các loại thuốc trừ sâu và thuốc trừ sâu sinh học thông thường hơn bất kỳ thành phần nào khác. Các nhà sản xuất cho rằng khi các thành phần sinh học và sản phẩm tự nhiên tái tạo trong các phòng thí nghiệm, hơn 69% trong số tất cả các NAIs đăng ký trong khoảng thời gian đó là có nguồn gốc tự nhiên.

Họ cũng thừa nhận đã nhận được tài trợ từ Bộ Quốc phòng Mỹ thông qua Hội đồng quản trị lực lượng vũ trang phòng chống dịch hại.

Theo KH&CN