tiêm vắc xin phòng COVID-19

Sử dụng vắc xin Moderna từ nguồn viện trợ tiêm cho trẻ 6 – dưới 12 tuổi
Moitruong.net.vn – Nhằm đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 6 – dưới 12 tuổi, trong khi chưa kịp thời huy động nhóm đối tượng người trên 18 tuổi tiêm mũi nhắc lại thì ưu tiên sử dụng trước vaccine Moderna từ nguồn viện trợ của COVAX Facility cho trẻ trong độ tuổi này.