tiêm vaccine COVID-19

Góc nhìn tuần qua: Vì sao tiêm vaccine COVID-19 mũi nhắc lại là cần thiết?
Đại diện WHO khẳng định, một trong những cách tốt nhất để kết thúc đại dịch COVID-19 là thêm nhiều người được tiêm vaccine mũi nhắc lại bao gồm người lớn và trẻ em.