tỉnh Bình Định

Bình Định công bố tình trạng ngập lụt ở Ghềnh Ráng
UBND tỉnh Bình Định giao UBND TP Quy Nhơn làm chủ đầu tư, tổ chức triển khai thực hiện dự án khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai về tình trạng ngập lụt phường Ghềnh Ráng.